'Respect, zorgvuldigheid en stijl, dat zijn onze kernbegrippen'

Wat te doen bij een overlijden

Of een sterfgeval nu totaal onverwacht komt of na afloop van een langdurig ziekbed, het is altijd een ingrijpende gebeurtenis. En niet alleen op emotioneel vlak. Praktisch gezien moet er veel geregeld worden. We helpen u graag om tijdens deze emotionele periode alle voorbereidingen te treffen voor het laatste afscheid. Wij verzorgen uitvaarten voor verzekerden bij alle landelijke verzekeringsmaatschappijen, informeer gerust naar de voorwaarden.1. Huisarts inlichten

Wanneer iemand overlijdt, dient een arts dit overlijden vast te stellen. Dit gebeurt door de huisarts, of de dienstdoende arts in het ziekenhuis of verzorgingstehuis. Wanneer de (huis-) arts niet aanwezig is bij het overlijden, dient deze te worden gewaarschuwd. De arts geeft een overlijdensverklaring af. Hiermee kan men vervolgens het overlijden aangeven bij het gemeentehuis.

 


2. Uitvaart regelen

 

U neemt contact op met Beista uitvaartzorg om het overlijden te melden en te overleggen of en wanneer de overledene wordt overgebracht. Dan worden er verdere afspraken gemaakt om het afscheid verder in te vullen.U kunt een overlijden zowel overdag als ’s nachts bij ons melden, 7 dagen per week.

Bel 058-822 2280 of 06-146 711 65 (24uur per dag)